privacyverklaring

Privacyverklaring James B.V.
James B.V. biedt jou via de website www.groeimeemetdepluimvee.nl praktische hulp en ondersteuning op het gebied van je loopbaan.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij gaan altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens.

James B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1384676, als dochter BV van CNV Vakmensen. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden waar we persoonsgegevens voor verwerken. Voor onze (online) dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden;
• jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?
Als je onze website bezoekt, een vraag stelt of je aanmeldt voor een van onze diensten, laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of welke bij ons bekend zijn in het kader van de door jou gevraagde dienst. Deze persoonsgegevens bewaren wij zolang nodig is vanwege de onderstaande redenen. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Wij bewaren deze gegevens om een aantal redenen:
• Zodat wij sneller en gemakkelijker contact met je kunnen opnemen als het gaat om een van onze diensten die je hebt afgenomen
• Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit alleen voor de in deze verklaring genoemde doelen.
• Wij verstrekken de gegevens die aan jouw gebruikersnaam zijn gekoppeld niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?
Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken:
• NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Eventuele betalingsgegevens
• Geslacht
• Jouw profielnaam
• Jouw profielfoto
• Geboortedatum
• Werkgevergegevens
• Bij projecten welke gesubsidieerd worden, kan het voorkomen dat er naar een BSN nummer gevraagd wordt

 

Je hebt toegang tot je gegevens
Via www.mijnloopbaancentraal.nl heb je toegang tot jouw eigen profiel waar je zelf verschillende gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen. Als je hulp nodig hebt bij het wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens of als er volgens jou gegevens ontbreken, neem dan contact met ons op.

 

Hoe we je informeren over producten en diensten
Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten:
• per e-mail
• per digitale nieuwsbrief en formulieren
• via social media
• per telefoon

 

Digitale formulieren
Als je een (contact)formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard.

 

Beveiligingsmaatregelen
Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen.

 

Een aantal maatregelen die we nemen:
• Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord en tweefactorauthentication (2FA).
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
• Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen.
• Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

Op onze website zijn social media-buttons opgenomen waarmee de specifieke beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens verzamelen, zodra je erop klikt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

 

Vragen?
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via:
James B.V.
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
030-7511900
info@jamesloopbaan.nl